0:00 / ???
  1. STRANGE BOY

From the recording STRANGE BOY